Stormtracker - Åska i Uppsala

När de flesta hör ordet åskväder, tänker de på spöregn, blixtar och muller, men åska är faktiskt elektriska urladdningar inom jordens atmosfär. I samband med detta uppkommer det blixtar och oljud, det vill säga åskmuller. Det handlar om att de elektriska urladdningarna alstrar en väldigt stort värme under bara ett par bråkdelar av en sekund.

Utifrån detta sätts luften i rörelse och därigenom skapas mullret. Åska uppkommer ifrån bymoln, men kan i väldigt sällsynta fall även uppkomma ifrån stackmoln, det vill säga de vanliga molnen. När den startas upp ifrån stackmoln, blir urladdningen mycket större och därmed även mycket farligare. Det är oftast då som åskan faktiskt slår ned. Följ stormvarningar på SMHI.

Myter om åska

Det finns många myter om åska och långt ifrån alla är sanna. En av de vanligare är till exempel att det är på grund av däcken som det är säkert att vistas i en bil. Det är dock karossen som skyddar och om fönsterna spricker eller om bilens tak är av plast, ger den inget skydd alls. Många tror även att det är farligt att prata i mobiltelefonen när det åskar. Detta är återigen fel, utan det är fasta telefoner som du ska undvika på grund av att blixten kan gå genom telefonkablar.

Blixten kan slå ned på samma plats flera gånger, även om detta är ovanligt. Gummistövlar skyddar inte heller mot åska och om det åskar utomhus ska du undvika att gå nära träd och inte heller vistas vid öppna ytor. Du bör istället huka dig neråt. Vad som däremot är helt sant, är att åskan nästan aldrig vandrar över öppet hav. Skulle detta ske över vatten som gränsar till en ö, förblir åskan kvar på ön under en längre tidsperiod.

Åska i Uppsala

Under år 2014 åskade det så pass kraftigt i Uppsala att det ledde till stora störningar under en längre tid. Dessutom sjönk en segelbåt efter att blixten hade slagit ned i den. Det är vanligt att studenter vid Uppsala universitet ger sig på att forska om åskvädret och just Uppsala verkar vara extra utsatt för blixtnedslag. Vad detta beror på vet man inte, men det finns många teorier. Även grundforskningen om åska sker vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Åska är någonting som alltid har fascinerat människan. Då du inte kan studera denna hela tiden utan enbart när åskvädret är framme, går inte forskningen så snabbt framåt som man skulle vilja. Det är först under de senare åren som man har börjat lära sig mer om åska.